Privatlivspolitik for Randis private dagpleje

 

 

Dataansvar

Jeg har lavet denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan jeg behandler dine og dit barns personoplysninger. Dette skal sikre en ansvarlig behandling, der overholder persondataforordningens regler.

 

Jeg behandler kun personoplysninger til bestemte formål i Randi’s private dagpleje. Derudover behandler jeg kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

 

Behandling af personoplysninger

Jeg behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger på barnet samt pårørende: registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse-, telefonnummer, e-mailadresse.

Billeder af barnet til min hjemmeside og fotoalbum.

 

Jeg behandler følgende personfølsomme oplysninger:

CPR nr., nødvendige helbredsoplysninger, specielle hensyn samt oplysninger der er nødvendige ift. at passe barnet.

 

Opbevaring af personoplysninger:

Dokumenter med personoplysninger og evt. personfølsomme oplysninger opbevares i aflåst skab i dagplejen samt på computer.

Personoplysninger og evt. personfølsomme oplysninger, som opbevares på computeren sendes kun til kommunen via min e-boks og opbevares der.

Alle dokumenter med personoplysninger og evt. personfølsomme oplysninger vil blive gemt i 5 år og herefter slettet på korrekt vis. Grunden til at de skal gemmes i 5 år er, at jeg skal kunne dokumentere min indtægt til Skat.

 

 

Behandling af billeder

Ligeledes skal jeg informere om, at jeg tager billeder af dit barn til min hjemmeside, samt til fotoalbummet de får udleveret når de stopper. Billederne på hjemmesiden og til albummet bliver taget efter aftale med dig som forælder og bliver udelukkende brugt til de ovenstående formål. Det har du også skrevet under på i kontrakten ved barnets opstart. Alle billederne bliver taget med mit digitalkamera og mobil. De bliver slettet efter fremkaldelse.

 

  

Her får jeg oplysninger fra 

Først og fremmest får jeg oplysningerne fra dig. Men i nogle tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra andre kilder:

Kommunen

Fysioterapeut

Talepædagog

 

 

Dagplejens formål med behandling af dine personoplysninger

Jeg behandler personoplysninger og evt. personfølsomme til bestemte formål, men altid kun i forbindelse med pasning/trivsel af dit barn.

Formålene med behandling af personoplysninger er at drive Randi’s private

dagpleje lovligt, herunder til indberetning til kommunen ifm. tilskud, betaling, samtale med tilsynsførende, reklamemæssigt samt for at sikre dit barns optimale udvikling.

 

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med drift og administration af Randi’s private dagpleje sker der videregivelse af oplysninger til kommunen ifm. udbetaling af tilskud, samt hvis der skulle opstå behov for underretning til de sociale myndigheder og/eller politi.

Derudover sker videregivelse til evt. talepædagog, fysioterapeut og/eller tværfagligt team. Dette sker ALTID med samtykke fra jer. 

 

 

Samtykke

Ved indskrivning i Randi’s private dagpleje giver du samtidig samtykke til, at jeg indhenter og opbevarer ovenstående personoplysninger samt evt. personfølsomme oplysninger forsvarligt i barnets dagplejeperiode samt efterfølgende.

 

Du kan til enhver tid kræve at billeder, personlige oplysninger og/eller evt. personfølsomme oplysninger fjernes fra alt, som vedrører Randi’s private dagpleje. Dette kræver dog, at du skriftligt retter henvendelse til mig.

Jeg indhenter derfor kun dit frivillige samtykke ved kontraktskrivning samt når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger til et eller flere af de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

 

Revidering af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på min hjemmeside.Revideret 23.02.2019

Kontakt


Mail: randi.n.rn@gmail.com

Mobil: 26 19 55 82


Hvad tilbyder jeg?


Jeg tilbyder:

- en god normering

- økologisk mad

- naturoplevelser

- røgfrit hjem


Læs også hvilke pædagogiske værdier, jeg tilbyder.