Overordnet mål


Det overordnede mål for mig er, at kunne være med til at styrke børnene til at blive nogle harmoniske, velfungerende og glade drenge og piger, som i sidste ende skal være parat til et spændende og udfordrende børnehaveliv. Målsætning


Mere specifikt arbejder jeg ud fra følgende målsætning:


  • At have en god normering (3-4 børn), som giver tid til nærvær og overskud til hver enkelt barn.


  • At opbygge et trygt og tillidsfuldt forhold til forældre og børn.


  • Skabe en nærværende, rolig, genkendelig og forudsigelig hverdag - fokus på et anti-stress miljø.


  • Skabe alderssvarende legemuligheder - gode og nære relationer med andre børn og voksne.


  • Sørge for at børnene trives og udvikler sig mest muligt motorisk, sprogligt, socialt og følelsesmæssigt.


  • Hjælpe og motivere børnene til at blive selvhjulpen i hverdagen, ved f.eks. af- og påklædning, i spisesituationen m.m.      Forudsætningen for en god udvikling er at man trives!


"Trivsel forstås som at få tilgodeset fysiske behov, behov for kropskontakt og tilknytning, at blive set og hørt samt behov for udforskning og læring. Børn der er i  trivsel, føler sig som en fisk i vandet. De er tydeligvis lykkelig. De har en åben, modtagende fleksibel attitude til deres omgivelser...der resulterer i selvværd og selvfølelse samt en høj grad af kampånd...de har mod til at forsvare sig selv...de har glæde ved at være sammen med andre"   


Citat fra bogen: Liv og læring i vuggestuen, af Stig Brostrøm m. fl. 

En bog jeg varmt kan anbefale...

Kontakt


Mail: randi.n.rn@gmail.com

Mobil: 26 19 55 82


Hvad tilbyder jeg?


Jeg tilbyder:

- en god normering

- økologisk mad

- naturoplevelser

- røgfrit hjem


Læs også hvilke pædagogiske værdier, jeg tilbyder.